Uusia käsitteitä ja muutoksia olemassaoleviin käsitteisiin voi jatkossa ehdottaa suoraan finto.fi:ssä. Finto.fi:n uudet ehdotuslomakkeet ovat alkuun käytössä YSOlle ja YSO-paikoille.

Uusia käsitteitä voi ehdottaa sanaston etusivun ehdotuslomakkeella: https://finto.fi/yso/fi/#suggestion. Linkki lomakkeeseen löytyy etusivun alareunasta. Muutoksia voi ehdottaa suoraan käsitesivulta avautuvalla lomakkeella.

Ehdotus.finto.fi-sivuston päivitys lakkautetaan lomakkeiden siirtyessä finto.fi:hin. Ehdotusten GitHubista löytyvä keskustelualusta, sekä ehdotettujen käsitteiden YSE-sanasto säilyvät käytössä normaaliin tapaan. Ehdotusjärjestelmäkokonaisuudesta, ja käsite-ehdotusten käsittelyprosessista voit lukea lisää täältä: https://www.kiwi.fi/x/uolFB.


 

Förslag till nya begrepp och ändringar gällande begrepp som redan finns kan i fortsättningen ges direkt via finto.fi. De nya förslagsblanketterna är till en början i bruk för ALLFO och ALLFO-orter.

Förslag till nya begrepp ges med förslagsblanketten https://finto.fi/yso/sv/#suggestion på ontologins framsida. Länken med texten "Föreslå ett nytt begrepp till denna vokabulär" finns längst ner på sidan. Förslag till ändringar ges med en blankett som öppnas via länken "Föreslå en ändring av begreppet", som finns på varje begreppssida.

Uppdateringen av Ehdotus.finto.fi-sidan upphör i och med att förslagsblanketterna flyttats till finto.fi. Den diskussionsplattform för förslagen som finns i GitHub och vokabulären ALLFO-begreppsförslag finns fortsättningsvis kvar och används på samma sätt som tidigare. Mer information om förslagssystemhelheten och behandlingen av förslag finns här (på finska): https://www.kiwi.fi/x/uolFB.